ТЕСТ: Само хора с IQ над 138 могат да отговорят правилно на тези въпроси!

32 505 21.09.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Колко е корен квадратен от 10 000?

Въпрос 2 / 5

Най-дългата река в Европа е:

Въпрос 3 / 5

Кой е най-високият глас?

Въпрос 4 / 5

През коя година е открита Америка?

Въпрос 5 / 5

Колко квадрата има на дъската за шах?

Още от Quizz Box