Приветствие от випуск 2014, знамето, цветята, финал

15.05.2014г. НТГ Пловдив

ntgtv