На дискотека срещу подкуп

Изключение ли е това или често срещана практика?

Събуди се