VBox7 logo

2 13.07.2019 Инфо

Официалният soundtrack към нашата бойна сцена Versus: Sparring
Който може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=aYkretP0qc0

Безплатно теглене: https://theartistunion.com/tracks/bffd5e

--- Follow Me ---
◈ Facebook: https://www.facebook.com/th3twisted
◈ Twitter: https://twitter.com/th3twisted
◈ Soundcloud: https://soundcloud.com/th3twisted
◈ Newgrounds: https://th3twisted.newgrounds.com/
◈ Instagram: https://www.instagram.com/th3twisted/
◈ WIP & Random Stuff: https://soundcloud.com/zaharikolev