Без напредък в работата на съвместната комисия между България и Северна Македония

TV Evropa