Разсекретена от ЦРУ информация за разследвани случаи на НЛО!

Н Л О
Цялото знание на света е събрано в Акашовите записи. Но какво са те?
Любител астроном засне десетки НЛО около Луната