ЕС ще финансира трансфера на пациенти с COVID-19 през границите

TV Evropa