Богати или бедни трябва да са хората, които ни управляват?

По темата спорят бизнесмен и бивш депутат