Израелски Войнички

Кратък филм за жените - войници в израелската армия правен през 1962г

elemag