Испанските региони изнемогват, искат помощ от централното правителство

Все повече автономни области в Испания изпитват сериозни проблеми с плащането на задълженията си за текущата и за минали години. По тази причина регионалните правителства се обръщат с молба за извънредни заеми от централния Фонд за ликвидност. Процесът об

TV Evropa