Неповторимата красота на Югозападна България /част 39/. Рилските езера

11.10.2020 г.
Разходка до Рилските езера.

gwlahliev