Голям, по - голям, най - голям- Космическа станция

Голям, по - голям, най - голям- Космическа станция

profesional1999