Тест Самораново - Іі - Іv клас - продължение

Видеото е реализирано в рамките на проект "Приятно и полезно", изпълняван от СНЦ "Партньори - Дупница" с подкрепата на Програма "М-Тел Грант", финансирана от Мобилтел ЕАД

thelads