ТЕСТ: Знаеш ли тези любопитни факти за природата и животните?

7 127 23.09.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Koe кaчество на птиците от рода питохуи ги различава от всички останали пернати?

Въпрос 2 / 5

Благодарение на кое животно можем да разберем относителната температура на въздуха?

Въпрос 3 / 5

Колко глави имат пиявиците?

Въпрос 4 / 5

Кои са единствените птици, които могат да различат синия цвят?

Въпрос 5 / 5

В коя част от тялото на пеперудите се намират вкусовите им рецептори?

Още от Quizz Box