Χρήστος Δάντης - Δεν Υπάρχει Θεός - не съществува Господ