Докато сме живи ..

...до последен дъх.....

select