Когато най-после дойде петък и се съберете с приятелите

corkscrew