Над 25 000 записани в електронния регистър за ваксинация в първия ден