Скален некропол Кирека- там ли е гробът на Цар Борис I

В местността Кирека в северната част на Мадарските скали има една малко известна скална гробница. Има предположеия, че може би там е бил погребан Цар Борис I