Гюров: За всички е ясно, че ПП и ДБ ще управляват заедно в един бъдещ парламент