Винен туризъм (бразди - 10 декември 2011)

Производство на вино от сорт Димят, гр. Бяла

astrospliff