За периода 2007-2014-а г. в българската икономика са влезли над 2.5 млрд. лева по ОП "Околна среда"

TV Evropa