Спазваха ли култура на речта, етикет, протокол на поведение и обличане депутатите в 46-ото НС?

TV Evropa