ДНИ ПРЕДИ ВОТА: Как ще гласуваме?

Запознайте се с правилата, които трябва да спазваме при упражняването правото ни на глас