Докъде стигна еманципацията на жените?

Докъде стигна еманципацията на жените?