ТЕСТ: Можеш ли да се справиш с този асоциативен IQ тест?

4 486 20.08.2020

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Коя от столиците няма място сред останалите три?

Въпрос 2 / 5

Кое от изброените няма място сред останалите

Въпрос 3 / 5

Кое е излишното?

Въпрос 4 / 5

Кое животно няма място сред останалите три?

Въпрос 5 / 5

Кое е излишното?

Още от Пробвай се