Гарваните в Лондонския Тауър: от тях зависи съдбата на кралството

Едно прастаро поверие гласи, че гарваните в Лондонския Тауър са пазителите на британската корона. И че ако отлетят, страшни беди ще сполетят кралството. Затова и до днес за тях се полагат много специални грижи. Вижте:

Deutsche Welle