Рамадан Аталай: На енергийно бедните не трябва да бъде спирана електроенергията

Nova News