Гмуркането на Теодора или 233 метра между живота и смъртта

Историята на едно драматично гмуркане с фатален край, разказана с кадри