ТЕСТ: Провери колко добре познаваш българските банкноти

8 555 28.01.2022

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Името на българските банкноти "лев" произхожда от?

Въпрос 2 / 5

През коя година в България е въведен валутен борд?  

Въпрос 3 / 5

Кой е изобразен на лицевата страна на банкнотата от 50 лв?   

Въпрос 4 / 5

Кой е изобразен на лицевата страна на банкнотата от 5 лева?

Въпрос 5 / 5

Какво е изобразено на обратната страна на банкнотата от 100 лв?

Още от Пробвай се