ВИРУС И ОЦЕЛЯВАНЕ: Любо Ганев за бизнеса и спорта

Неделята на NOVA