Каква е поддръжката на прохода "Шипка"?

Твоят ден