Учител на Мария Бакалова: Тя се отличава, където и да е