До къде е достигнал строежа на спортна зала в София?

2010-09-01 Лично министърът на физическото възпитание и спорта инспектира развитието на новата многофункционална спортна зала, която се строи в София

dariknews