THE VOICE LIVE от TEEN BOOM FEST 2021:Ева и Светлозара за благотворителните кампании(22/08/2021)[10]