От "Моята новина": Възстановяване на улица след прокарване на водопровод

moiatanovina