Ще настоявам за премахване на институцията „служебен кабинет”

Твоят ден