Конкурс за съвременна българска пиеса на театър "София" развива българската драматургия

Теодора Иванова-Додо е победител в шестото издание на конкурса

Nova News