Награждаване на Димитър Илиев за Играч номер 1 на 22-ия кръг

Награждаване на Димитър Илиев за Играч номер 1 на 22-ия кръг

gong