143 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: Какви са поуките на историята

Коментар на историците Михаил Неделчев и Петър Стоянович