От "Моята новина": Парк "Калето" - Свищов

moiatanovina