Опасения от укриване на осъдените за убийството на Стоян Балтов

Роднините са писали писма с притесненията си до всички институции