От „Моята новина”: Снеготопене и непочистени подлези в София

moiatanovina