"Половината ни село е в България, а другата част - в Сърбия"

Стрезимировци никога няма да забрави Първата световна война. То е едно от онези български села, които Ньойският мирен договор разделя на две. Днес половината село е в Сърбия. 88-годишният Ицо Соколов помни много истории.

Deutsche Welle