Кална вода потече от чешмите в Добрич и околните села

Кална вода потече от чешмите в Добрич и околните села