Какво да направим, ако сме пили вода с уран?

Разговор с токсиколога проф. Никола Александров.