ИДЕЯ: Мобилно приложение ни уведомява за бедствия и авария

Съюзът на българските спасители набира средства за осъществяването на проекта

Новините на NOVA